ADM VIETNAM
L’aide médicale au Vietnam
Région Centre
Giới thiệu ADM Việt Nam.

ADM Việt Nam, Hiệp hội  nhằm phát triển  Y tế  tại Việt Nam, thành lập nãm 1991, tại

Pháp, với tinh thần nhân ðạo và khoa học, phi chính phủ, phi chính trị , phi tôn giáo.

 

- 4 chi nhánh: Orléans, Lyon, Caën và Bordeaux. Hiện có 540 hội viên và cảm tình viên.

- 3 mục tiêu: Y khoa, Xã hội  và Pháp ngữ :

 *Y khoa là mục tiêu quan trọng nhất, ðóng góp một phần nhỏ vào việc ðào tạo các

Bác sỹ, Y tá, qua các cuộc hội thảo, qua các cuộc thực tập về các ngành chuyên môn, kinh

qua  các cuộc trao ðổi kinh nghiệm giữa các bác sĩ Việt và Pháp, tặng các sách báo Y học tại thý viện  Huế, trao tặng mỗi nãm 45 học bổng  cho những sinh viên Y  Khoa nghèo và xuất sắc tại Huề.

 

            *ADM ðã  thuc  hiện  rất nhiều chuõng trình nhân ái  tại Việt Nam, từ Bắc chí Nam :

Làm trung gian  giữa các ðại  học y-duợc tại Việt Nam và Pháp

Phát hiện  và phẫu thuật  các trẻ em nghèo bị não úng thủy, tật nguyền, dị ứng về tim…

Khám bệnh, phát  thuộc cho dân miền nông thôn.

Trao tặng mỗi nãm  30 xe lãn  cho các cháu bại liệt  miền Trung.

Dào tao cho cac em vi thành niên mù vể khoa ‘ ðấm bóp ‘ và chỉnh xuõng  ‘ostéopathie ‘

ðể có  nghề nghiệp và tự tùc

Gửi về  các bệnh viện  các máy móc: quang tuyến X, scanner (chụp quang tuyến  X trực

ðộng), chụp tuyến ngực (mammographphe)…. Những hoạt ðộng này ðã ngừng từ 5 nãm nay,

vì chính quyền  chỉ cho nhập các dụng cụ hoàn toàn mới 100%.

 

- Chúng tôi sẽ xin phép bàn  về hai mục tiêu xã hội và Pháp ngữ sau

 

LlÊN HỆ ADM VIỆT NAM

Email:

       admvietnam@admvietnam.com

Điện thoại:

 trong xứ Pháp

      06 25 27 83 39

 ngoài xứ Pháp

     +33 625 27 83 39

Địa chỉ thơ:

    ADM Vietnam

    BP 243

    45162 OLIVET CEDEX

    FRANCE

 

 

Trang chủ.

 

Điều Lệ ADM Vietnam

 

Trang chủ.

TAĨ

Tải Tập sạn nối kết ADM 2013

Tải Chuyến đi ADM 2014